donderdag 26 januari 2017

Late nieuwjaarsbrief aan de dames en heren van onze regeringen.

Beste dames,
Beste heren,
 
Genoeg.
Genoeg.
Genoeg.
Basta.
 
U zegt dat wij boven onze stand leven.
Eenentwintig procent van de Belgen loopt het risico op armoede of sociale uitsluiting.
Bijna één op de vijf kinderen leeft in een gezin met een inkomen onder de armoederisicodrempel.
Eén op zeven van de verzekerde Belgen stellen hun medisch consult uit om financiële redenen.
 
Genoeg.
Genoeg.
Genoeg.
Basta.
 
U zegt dat er niks mis is met ongelijkheid.
Een 25-jarige man met een diploma hoger onderwijs van het lange type leeft gemiddeld gezien 18 jaar langer in goede gezondheid dan iemand zonder diploma.
De factuur van de ongelijkheid in België beloopt dertien miljard.
Op dinsdag 10 januari 2017 overschrijdt het Bel20 ceo-loon het mediane Belgische jaarloon.
 
Genoeg.
Genoeg.
Genoeg.
Basta.
 
U zegt dat wij ten gevolge van de taxshift elk 100,00 euro netto meer zullen verdienen.  Maandelijks.
Indexsprong.  Verhoging BTW op elektriciteit.  Afschaffing gratis water en elektriciteit.  Turteltaks.  Verhoging bijdrage zorgverzekering.  Verhoging inschrijvingsgeld universiteiten.  Verhoging maximumfactuur lager onderwijs.
Waar gaat die 100,00 € heen?
 
Genoeg.
Genoeg.
Genoeg.
Basta.
 
U zegt dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.
U weigert belastingvoordelen via het systeem van excess profit rulings terug te vorderen bij multinationals.  Diezelfde bedrijven kunnen voor het aanvechten van die terugvordering terecht bij een advocatenkantoor van twee ex-kabinetsmedewerkers van Minister Van Overtveldt.
De kaaimantaks blijkt een lege doos te zijn.  De opbrengst is slechts één tiende van wat begroot werd.
Swiss Leaks? Lux Leaks? Panama Papers?
 
Genoeg.
Genoeg.
Genoeg.
Basta.
 
U claimt de kracht van verandering.  Ten goede.
Kredietbeoordelaar Fitch verlaagt de kredietwaardigheid van België naar AA-.
Europese Commissie buist het Belgische begrotingswerk voor 2017.
‘De prognoses raken kant noch wal en de becijfering van de maatregelen is voorgekleurd gokwerk’ en ‘Stagneert de economie of verzeilen we in recessie dan wijst men systematisch op de internationale omgeving. Loopt het beter met de economie dan steekt men die pluim op de hoed van het eigen beleid’.  Dat zei Van Overtveldt als financieel journalist.  Als minister doet hij net hetzelfde.
 
Genoeg.
Genoeg.
Genoeg.
Basta.
 
U zei show me the money.
In 2015 en 2016 voerde u voor 9 miljard besparingen door.  De begroting verbeterde slechts met 600 miljoen.
Kosten taxshift: 1,9 miljard euro.
Ik vraag u opnieuw: show me the money.
 
Genoeg.
Genoeg.
Genoeg.
Basta.
 
U zegt dat onze samenleving vele kansen biedt maar dat deze moeten gegrepen worden.
In Antwerpen verlaat bijna 30% van de jongeren de school zonder diploma.  Meer dan de helft van de mensen met een migratieachtergrond leeft in armoede.  Er is 40% werkloosheid bij mensen met een migratieachtergrond.  75% van de migranten zegt gediscrimineerd te worden bij het vinden van een baan.
 
Genoeg.
Genoeg.
Genoeg.
Basta.
 
U zegt dat racisme relatief is.
U zegt dat u twijfelt aan de meerwaarde van immigranten uit Congo, Marokko en Algerije.
U zegt dat u een significant deel van de moslims op straat zag dansen na de aanslagen in Brussel.
U verenigt niet.
U polariseert.  Bewust.
Omwille van partijpolitieke strategie.
Om die Vlaamse onderstroom samen te houden.
Om dat te realiseren zet u bevolkingsgroepen tegen elkaar op.
Dat is verfoeilijk.
 
Genoeg.
Genoeg.
Genoeg.
Basta.
 
U spreekt van vermarkting van het sociaal beleid.
Het forensisch psychiatrisch centrum in Gent.
Daklozenopvang De Vaart in Antwerpen.
U spreekt van vermarkting van het veiligheidsbeleid.
Ik lees de bekommernissen van professionelen uit de sociale sector.
Winst wordt boven dienstverlening gesteld.
 
Genoeg.
Genoeg.
Genoeg.
Basta.
 
U zegt dat er geen alternatief is.
Zeg dat niet.  Dat is een zwaktebod.  Een capitulatie.
Het kan wel degelijk anders.
Als andere prioriteiten worden gesteld.
Als hoop het haalt op angst.
Als vernieuwend wordt gedacht.
Als niet vervallen wordt in aloude recepten.
 
Genoeg.
Genoeg.
Genoeg.
Basta.
Basta.
Basta.
Basta.
 
 
En oh ja.
Kracht van verandering?
Ik dacht het niet.
 
Uw kapoentje.
 

1 opmerking:

  1. Zo een heldere geest die je toespreekt helemaal in het begin van het jaar is gewoon een luxe!

    BeantwoordenVerwijderen