dinsdag 23 januari 2018

Burn-out voor beginners, gezien in GC Lede. Brief aan Arnout Van den Bossche.

Beste Arnout,

Ik had een klein vooronderzoekje gedaan.  Ik wou niet onvoorbereid naar Lede.  Een mens wil graag weten wat hij mag verwachten.  Ik ben hierop geen uitzondering.  Ik wist dus dat u in 2009 Humo’s Comedy Cup had gewonnen.  Dat is een behoorlijke prestatie.  Best te vergelijken met een Oscar.  Althans, dat meen ik te mogen denken.  Misschien schat u die waarde van de prijs anders in.  Dat zou kunnen.  Niet enkel in België wint u prijzen.  Nederland blijkt ook niet ongevoelig voor uw talent.  Onze noorderburen hebben u ook reeds bedacht met enkele prijzen.  Jawel, u bent een prijsbeest.
 
Bovenstaande info is best leuk als weetje.  Toch helpt het mij niet veel verder.  Het voegt geen meerwaarde toe aan uw nieuwste voorstelling Burn-out voor Beginners.  Andere info doet dat wel.  In een ver verleden was u werkzaam als purchase analist.  Als business consultant.  Als senior bid manager.  U hebt in het werkveld gestaan.  U spreekt met kennis van zaken.  U hebt rondom u gekeken.  U hebt geobserveerd.  U hebt geanalyseerd.  U hebt gezien wat er zoal fout kan lopen.  Meer nog, u hebt ervaren wat er gebeurt als er iets misloopt.  U spreekt de taal.  Dat werkveld heeft u voldoende inspiratie geschonken om tot een hilarische voorstelling te komen.  U verzamelde de u aangereikte data.  In Lede deelde u die data met ons.
 
Een hele inleiding.  Nog geen woord over de voorstelling.  Geen paniek.  Gewoon rustig blijven.  Ik begin er nu aan.  Het uitgangspunt van uw voorstelling is dat iedereen slachtoffer kan worden van een burn-out.  Niemand kan met zekerheid zeggen dat het hem of haar nooit zal gebeuren.  Dat zou van hoogmoed getuigen.  Zekerheid is akelig.  Twijfel valt te prefereren.  U beseft dat iedereen slachtoffer kan zijn.  Daarom komt u ons, het publiek, tegemoet.  U reikt ons oplossingen aan.  Om het niet tot een burn-out te laten komen.  U reikt ons als het ware een survival-kit aan.  Zodat wij kunnen overleven in die jungle.  Op de werkvloer.
 
Om een burn-out te vermijden, moet een mens weten wat de mogelijke oorzaken kunnen zijn.  U weet dat.  U houdt die kennis niet voor u.  U deelt die.  Op de werkvloer hebt u heel wat ergernissen gedetecteerd.  Die ergernissen maken de hoofdbrok uit van uw theatershow.  Elk van die ergernissen belicht u.  Uitgebreid.  Dat doet u niet droogjes.  Dat doet u niet saai.  U bent een stand-up comedian.  Saaiheid is niet aan u besteed.  Hilarisch.  Komisch.  Dat is de manier waarop u werkt.  Op een bijzonder grappige manier houdt u ons een spiegel voor.  Want één ding is zeker.  Die ergernissen zijn herkenbaar.  Soms komen die ergernissen zo dichtbij dat het bijna beangstigend wordt.
 
Waarover hebt u het dan? Wat zijn die ergernissen? U begint met de leidinggevende.  Dat is de voornaamste, storende factor.  Te oordelen naar de reacties uit de zaal lijkt die storende factor inderdaad bepalend te zijn.  In uw oordeel bent u mild.  U scheert alle leidinggevenden niet over één en dezelfde kam.  U beseft dat er verschillen zijn.  Die verschillen maakt u duidelijk via het assenkruis.  Via dat kruis komt u tot vier types.  Bij elk type hoor ik instemmend geluid vanuit het publiek.  Uw typeringen worden gewaardeerd.  Jawel, u vergroot alles uit.  Dat moet ook.  Net die uitvergrotingen werken op de lachspieren.  Deze avond moet de leidinggevende het ontgelden.  Vluchten kan niet meer.  Schuilen evenmin.  U fileert.  Scherp.  Messcherp.
 
Andere ergernissen volgen.  Het mailverkeer.  De collega’s.  Vergaderingen.  Opleidingen.  Het managementjargon.  De motivational quotes.  Telkens komt u aandraven met voorbeelden.  Voorbeelden, die uw stellingen moeten ondersteunen.  Die uw stellingen moeten verduidelijken.  Het werkt.  Het werkt goed.  Supergoed.  Ik lach.  Ik kom niet meer bij.  Dat is omdat ik al eens vergader.  Omdat ik al eens een opleiding volg.  Omdat ik al eens een mailtje verstuur.  Omdat ik al eens geconfronteerd wordt met dat vervelende, nietszeggende taaltje.  Ik heb mij al eens geërgerd.  Maar niet deze avond.  Deze avond neemt u die ergernissen weg.  U zet ze in het verdomhoekje.  U drijft de spot met die onhebbelijkheden.  U neemt die onhebbelijkheden weg uit het hoekje, waar ze helemaal niet thuishoren.  Deze ergernissen moeten niet ernstig genomen te worden.  Nooit of te nimmer.  Zij moeten bespot worden.  Dienen gerelativeerd te worden.  Dat doet u.  Op een sublieme manier.
 
Ik heb mijzelf iets voorgenomen.  Heel lang geleden heb ik mij voorgenomen het werk niet mee naar huis te nemen.  Tijdens uw theatershow heb ik gezondigd tegen dat voornemen.  Omdat ik af en toe terugkoppelde.  Omdat ik enkele van uw aangehaalde voorbeelden vertaalde naar mijn werkomgeving.  Die avond sijpelde het werk binnen in mijn vrije tijd.  Oei, ai, miljaarde.  Toch stemde dat zondigen mij niet triest.  Schuldgevoelens waren mij vreemd.  Want dat terugkoppelen deed mij glimlachen.  Ik keek met andere oogjes naar mijn werk.  Met pretoogjes.
 
Beste Arnout.  U deed mij opnieuw beseffen dat werk slechts werk is.  Dat het niet zo ernstig hoeft genomen te worden.  Dat vele theorieën worden uitgedacht om dat werk een zekere zwaarwichtigheid te geven.  Een zeker cachet.  U ontkracht dat.  Op een bijzonder grappige manier maakt u duidelijk dat het werk ook maar heel gewoontjes is.  Dat er al eens mag gelachen worden.  Dat er al eens mag gebabbeld worden.  Jawel, dat er al eens koffie mag gedronken worden.  Dat we eindelijk afstand moeten nemen van al die gekkigheden, uitgedacht door managers en marketeers.  Voor dat nuchtere pleidooi wil ik u danken.  Uitgebreid en welgemeend.
 
Met vriendelijke groeten.
 
PS 1: Ik drink nog steeds koffie op het werk.  Niet langer voel ik mij schuldig.  Tijdens uw theatershow heb ik gevoeld dat ik dat koffiemoment met velen deel.  Met een lichte glimlach ga ik nu naar de koffiemachine.  Met verende tred.
PS 2: Ik heb die taak aangevat.  Ik heb uw vraag ernstig genomen.  Ik observeer mijn collega’s.  Niet om te controleren.  Niet om te bespioneren.  In mij schuilt geen James Bond.  Ik ben begonnen met de looplijnanalyse.  Nu al ben ik benieuwd naar de resultaten.  Resultaten, die ik met plezier met u zal delen.

Speellijst:
Arnout Van den Bossche – speeldata.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten