donderdag 8 oktober 2015

Wild! Van de Spits. The Sequel. Annick De Ridder antwoordt.

Op 22/09/2015 publiceerde ik mijn artikel ‘Wild! Van de Spits.  Een bijdrage in het mobiliteitsdebat? Brief aan Annick De Ridder’.  Op 23/09/2015 zond Vlaams volksvertegenwoordiger Annick De Ridder mij het volgende antwoord:
 
Beste,
 
Dank voor uw emailbericht.  Ik heb wel degelijk "doorgeklikt" naar meer info betreffende het project in o.a. Rotterdam, en u had dat zelf beter ook gedaan.  Dan had u kunnen vernemen dat de situatie in Nederland niet vergelijkbaar is met die bij ons.  In Rotterdam investeerde men de laatste 4 jaar maar liefst 3,6 miA euro in autosnelwegen, en 1,2miA euro in het spoor.  Tegen 2020 komt daar nog 4 miA euro bij.  Voor hen is het systeem van spitsmijden de spreekwoordelijke kers op de taart.
 
In Antwerpen duurt de spitsperiode tegenwoordig vaak van 6.30 tot 9.30 u. ‘s ochtends.  Veel ruimte om te spitsmijden blijft er zo niet meer over.  En diegenen die het kunnen, zullen het momenteel heus al wel doen zónder daar een geldzakje voor te krijgen.
 
Bovendien is het een voorstel voor de "happy few" (ik ken persoonlijk niet veel mensen die aan hun baas kunnen zeggen "ik begin morgen 2h later..."), dat diegenen bestraft die al eerder overstap maakten naar openbaar vervoer (zij krijgen niets namelijk).
 
Vlaanderen en Antwerpen hebben momenteel nood aan 1 focus: investeringen.  Investeringen in openbaar vervoer, wegennet (spade in de grond wat Oosterweel betreft!), binnenvaart, fietsvoorzieningen, enz.  Als het ware een én én verhaal.  En laat dit nu exact zijn waar deze Vlaamse regering op inzet.  Wij vernietigen heus geen openbaar vervoer.  Wij zetten het gratis en blinde aanbod-beleid uit het verleden wel NIET verder omdat dat de files geen kilometer korter heeft gemaakt, en niemand ertoe heeft verleid de overstap te maken van auto naar openbaar vervoer.  We vragen billijke tarieven (50€ voor een gepensioneerde om van de Panne tot Maaseik te kunnen rondrijden; 294€ voor een abonnement.  Ter vergelijking: in het Ruhrgebied betaalt men maar liefst 1.500€ voor één regio, in Rotterdam 500€ voor één regiogebied).  Billijke en zeer sociale tarieven dus, net om te kunnen blijven investeren.  Op de investeringsdotatie van de Lijn wordt namelijk niet bespaard.  Wel zal het openbaar vervoer efficiënter en vraaggerichter worden ingezet, en voor lijnen met zeer lage bezetting zal naar een andere modus gekeken worden, bv door samenwerking met de taxisector.  Enkel door in te zetten op kwaliteitsvol openbaar vervoer dat beter op de vraag van de Vlaming is afgestemd, zullen we er de Vlaming kunnen toe verleiden de overstap te maken naar het openbaar vervoer.
 
En nog een laatste: laat u a.u.b. niet wijsmaken dat dit een korte termijn oplossing is: het hele camera herkenningssysteem met bijhorende databanken is gewoon nog niet aanwezig, en is uiteraard ook niet meegenomen in de raming van de 14 mio € uit te delen belastinggeld.
 
Ik hield eraan u deze argumenten te bezorgen.  Wij zijn tegen het voorstel, niet zozeer "omdat het van de socialisten komt", maar omdat het niets oplost, weggesmeten belastinggeld is, en de aandacht afleidt van wat wél moet gebeuren: investeren.
 
Met vriendelijke groeten.
 
Annick De Ridder
Vlaams volksvertegenwoordiger
Deelstaatsenator
1011 Brussel

Geen opmerkingen:

Een reactie posten