donderdag 17 mei 2018

Uitgelezen: Het huis aan het meer. Brief aan Thomas Harding.

Beste Thomas,
 
U keerde terug.  Naar het vakantiehuis, gebouwd door uw overgrootvader.  In Groβ Glienicke, bij Berlijn.  Ooit was het een dierbare plaats voor uw familie.  De hemel op aarde.  Die bescheiden hemel was uw familie afgenomen door de nazi’s en lag nu in een achterlijk land.  Dit zijn niet mijn woorden.  In die termen sprak uw familie over het huidige Duitsland.  Ik durf te beweren dat hun oordeel getekend werd door wat zij in dat land meemaakten.  Door wat de geschiedenis met uw familie deed.  U was benieuwd naar die geschiedenis.  Meer nog, u wou die geschiedenis vertellen.  De geschiedenis van het huis aan het meer.
 
Het verhaal van een huis.  Dat was uw uitgangspunt.  Maar u weet hoe dat gaat met uitgangspunten.  Het wordt ruimer.  Breder.  Terwijl het verhaal groeit, wordt dat oorspronkelijke uitgangspunt slechts een vage herinnering.  Zoals ik al zei, u gaat breder.  Het verhaal van een huis wordt het verhaal van een stad.  Van een land.  Het verhaal van een huis wordt het verhaal van één familie.  Van vele families.  Het huis aan het meer wordt een figuurlijke kapstok waaraan verschillende verhaallijnen worden opgehangen.
 
U voert ons terug naar het Duitse Keizerrijk.  Aan het einde van de negentiende eeuw.  Dat is uw beginpunt.  Aan dat punt starten wij onze reis doorheen de Duitse geschiedenis.  Op bepaalde punten op die reis houden wij halt.  De Weimarrepubliek.  Het Verdrag van Versailles.  De Wall Street Crash.  De opkomst en het kanselierschap van Hitler.  De Nacht van de Lange Messen.  De Olympische Spelen in Berlijn.  De Kristallnacht.  De Wannsee-Conferentie.  Het luchtbombardement op Berlijn.  De conferentie van Potsdam.  De verdeling van Duitsland in Oost en West.  De Berlijnse luchtbrug.  De Stasi terreur.  De Ostpolitik van Willy Brandt.  Het dopinggebruik bij Oost-Duitse atleten.  Het aftreden van Honecker.  Het slopen van de Muur.  De hereniging van Duitsland.
 
Een lezer van deze brief zou nu kunnen denken dat het enkel gaat om een droge opsomming van historische, gekende feiten.  Die lezer zou zich kunnen afkeren van het boek omwille van een vermoede te verwachten verveling.  Dat zou jammer zijn.  Want vervelen doet het boek geenszins.  Integendeel.  U slaagt er op een fantastische wijze in de lezer van het boek bij de les te houden.  U toont wat de effecten van de gebeurtenissen zijn voor de bewoners van dat ene huis.  Van dat ene, specifieke dorp.  U toont hoe de geschiedenis de woningen binnensluipt en zijn sporen nalaat.  De grote geschiedenis wordt op die manier vele, kleine geschiedenissen.  
 
Wij zien hoe sommigen op de golven van de geschiedenis meesurfen.  Zij laten zich meedrijven.  Zij nemen de pen van de geschiedenis ter hand en schrijven mee aan die geschiedenis.  Zij schrijven ten bate van zichzelf.  In hun voordeel.  Anderen worden dan weer door diezelfde golven overspoeld.  Door de kracht van het water worden zij meegevoerd.  Verpletterd.  Van voordeel is geen sprake.  Integendeel.  U toont de opportunisten.  U toont de slachtoffers.  In dat dorpje bij Berlijn vinden wij beide.  Zelfs in dat ene huis aan het meer vinden wij beide.
 
U zelf blijft niet buiten het boek.  U zelf stapt in het boek.  Doorheen het boek weeft u het verhaal van uw eigen persoonlijke queeste.  U hebt het huis aan het meer gevonden.  Een huis, dat op het punt staat gesloopt te worden.  Tegen die plannen gaat u in verzet.  U smeedt een coalitie.  Een niet evidente coalitie.  U brengt uw familie terug naar het huis.  Uw familie gaat samenwerken met de bewoners van het dorp.  Door uw overtuigingskracht staat uw familie plots in dat ‘achterlijke land’.  Meer nog, zij werken samen.  Die bereidheid getuigt van een emotionele schoonheid.  Beide partijen wensen van het huis een Denkmal te maken.  Een plaats van herinnering, verzoening, ontspanning en vreugde.  Dat lukt.  Het huis wordt van de sloophamer gered.  Maar tussen plan en uiteindelijke realisatie ligt een hele weg.  Die afgelegde weg maakt u tot deel van het boek.
 
Hoe moet geschiedenis gebracht worden? Hoe moet geschiedenis verteld worden? Op die vragen bestaan heel waarschijnlijk vele antwoorden.  Heel waarschijnlijk hebt u zich die vraag ook gesteld.  Met uw boek geeft u een overtuigend antwoord.  U neemt de lezer mee op sleeptouw.  U nodigt die lezer uit op het landgoed.  U vraagt diezelfde lezer tijdelijk zijn tenten op te slaan op dat landgoed en te zien en te voelen wat er gebeurt.  De lezer wordt betrokken partij.  Geen buitenstaander.  Diezelfde lezer blijft niet aan de poorten staan van de geschiedenis.  Hij of zij gaat die poorten voorbij en stapt in de geschiedenis.  U leidt.  De lezer volgt.  
 
Beste Thomas.  U schreef een boek.  Een boek waaruit ik hoop put.  Want op voortreffelijke en wonderlijke wijze toont u aan dat het, ondanks alle tegenstellingen, toch steeds weer mogelijk is te verenigen.  Afstanden (zowel letterlijk als figuurlijk) kunnen overbrugd worden.  Dat bewijst uw verhaal.  Dat bewijst uw huis.  Voor dat onweerlegbare bewijs wil ik u van harte danken.
 
Met vriendelijke groeten.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten