dinsdag 17 mei 2016

Brief aan een vluchteling. The sequel. Staatssecretaris Theo Francken antwoordt.

Op 05/02/2016 publiceerde ik mijn artikel 'Pushback or no pushback? That is not the question.  Brief aan een vluchteling'.  Op 09/05/2016 zond Staatssecretaris Theo Francken mij het volgende antwoord: 

Geachte heer Backx,

Hierbij bevestigt het kabinet van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie de goede ontvangst van uw schrijven.  Hartelijk bedankt hiervoor.  Door de grote toestroom aan berichten hebben wij uw brief niet eerder kunnen behandelen, waarvoor onze excuses.  Wij hebben met aandacht uw bericht gelezen alsook de ‘brief gericht aan de vluchteling’.  Mensen stellen zich vragen over de asielcrisis en daar hebben wij alle begrip voor.

Niet alle asielzoekers zijn “gelukzoekers, terroristen en profiteurs” (zoals u zei) en niet alle asielzoekers zijn criminelen maar er zijn rotte appels en die moeten eruit.  Daarom heeft deze regering reeds ettelijke maatregelen getroffen om crimineel gedrag van asielzoekers strenger te kunnen bestraffen.  Wie zich misdraagt, kan uitgesloten worden van de asielprocedure of kan zijn erkenning als vluchteling verliezen.  Daders worden door Justitie veroordeeld tot een gevangenisstraf of worden verwijderd naar hun land van herkomst.  In de ochtend stelt Theo Francken dat we aan nieuwkomers en asielzoekers duidelijk moeten maken dat strafbare feiten hier niet kunnen: 

De staatssecretaris is menselijk voor de echte vluchtelingen, maar tegelijk hard voor criminelen en pleit voor zero-tolerance:

Verder zetten we uiteraard ook in op terugkeer naar het land van herkomst:

Binnen de federale meerderheid hebben we al heel wat initiatieven genomen.  Op 23 oktober werden nieuwe en verstrengde maatregelen getroffen in de aanpak van de asielcrisis.  Via volgende link verneemt u meer over deze initiatieven van staatssecretaris voor Asiel & Migratie Theo Francken:

Wij verzoeken u dan ook om geduld en om vertrouwen in het werk van de staatssecretaris.  Hij doet zijn uiterste best maar dient te opereren binnen een wettelijk kader dat door de vorige regeringen is beslist.  De staatssecretaris, en de partij in het algemeen, trekken aan de kar om aan dat wetgevend kader de nodige aanpassingen te doen maar zijn afhankelijk van goodwill bij de regeringspartners om op deze terreinen vooruitgang te boeken. 

Ik hoop dat u hiermee meer duidelijkheid heeft en dank u nogmaals voor uw reactie.

Met vriendelijke groeten,

Voor de Staatssecretaris
Kabinet Theo Francken – Cabinet Theo Francken
Staatssecretaris bevoegd voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging.
Secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration et à la Simplification Administrative.
Titelvoerend burgemeester van Lubbeek – Bourgmestre en titre de Lubbeek

Geen opmerkingen:

Een reactie posten