woensdag 3 december 2014

Wat met cultuur? The sequel. Vlaams minister Sven Gatz antwoordt.

Op 01/10/2014 publiceerde ik mijn artikel ‘Wat met cultuur.  Bedenkingen van een bezorgd cultuurconsument’.  Op 03/11/2014 zond Vlaams minister Sven Gatz mij het volgende antwoord:
 
Geachte heer,
 
Hartelijk dank voor uw bericht.  Het doet mij plezier dat u uw bezorgdheden aangaande het cultuurbeleid met ons wilt delen. 
 
Ik ben het met u eens dat de economische waarde van cultuur niet kan en mag onderschat worden.  Uit cijfers van 2010 blijkt immers dat de culturele en creatieve sectoren goed waren voor meer dan 126.000 jobs en ze 3% van het Bruto Binnenlands Product vertegenwoordigden, zowel binnen de profit- als de non-profitsector.  Ze draaiden een omzet van 22,6 miljard euro en realiseerden een toegevoegde waarde van 6,9 miljard euro.  Daarnaast heeft cultuur ook multiplicatoreffecten binnen de bredere economie en positieve spillover effecten binnen sectoren zoals media, toerisme, buitenlandse handel, innovatie.  De culturele sector vormt ook een motor van lokale en regionale ontwikkeling.  Culturele projecten, organisaties en kunstenaars worden beschouwd als belangrijke ‘soft location factoren’ om de aantrekkingskracht van steden en regio’s te verhogen voor inwoners, investeerders, toeristen en nieuw creatief talent.
 
Maar, zoals u zelf aangeeft, er is meer.  De belangrijkste waarde van cultuur ligt in de zin die mensen via cultuur kunnen geven aan hun leven en aan hun plaats in de samenleving.  De gehele samenleving steunt op cultuur om zichzelf zin en betekenis te geven.  Een maatschappij krijgt niet in de eerste plaats vorm door economie, maar wel via cultuur als motor van maatschappelijke groei en verandering.  Cultuur stimuleert ook emotionele betrokkenheid. 
 
Ik ben het met u eens dat we in Vlaanderen trots mogen zijn op ons uitzonderlijk rijk cultureel landschap.  Heel wat van onze kunstenaars, gezelschappen, collecties en instellingen kunnen buigen op een imposant internationaal parcours en genieten wereldfaam.  Hun namen kleuren de affiches en programma’s van toonaangevende huizen, beurzen, concertzalen, schermen, catwalks en musea in zowat alle continenten.
 
Die succesverhalen wil ik deze legislatuur versterken door de aanwezigheid van onze grote namen op belangrijke presentatieplekken te ondersteunen.  Ik geloof immers dat zij een aanzuigeffect creëren waardoor ook het nieuwe aankomende talent mee naar de internationale top wordt geloodst.  Naast een versterkte Vlaamse aanwezigheid in het buitenland, geloof ik ook in de wervende kracht van een sterk internationaal aanbod in Vlaanderen, ten behoeve van zowel publiek als sector. 
 
Ik ben van mening dat cultuur te belangrijk is om een exclusieve bevoegdheid van de overheid alleen te zijn.  Cultuur is van en voor ons allemaal.  Ik wil samen met de sector de weg vrijmaken voor een flexibele financieringsbenadering die een subsidiebeleid verbindt met haalbare, alternatieve financiering.  Ik wil particulieren en bedrijven actief stimuleren om financieel en niet-financieel te participeren in cultuur.  Door deze aanvullende impuls kunnen er meer middelen naar cultuur, en dus ook naar de algehele economische vooruitgang van Vlaanderen, stromen.  Op deze manier wordt ook de samenleving nauwer betrokken bij de cultuurpraktijk. 
 
Weliswaar besef ik dat alternatieve, private financiering niet voor elke subsector even evident is.  Ook wil ik subsidies niet in vraag stellen, maar deze blijven inzetten voor talentontwikkeling, innovatie, experimentele ruimte en culturele initiatieven en organisaties die niet kunnen overleven in een marktmodel. 
 
In tijden van crisis blijft het belangrijk om in te zetten op cultuur.  Ik ben ervan overtuigd dat de beleidslijnen die in mijn beleidsnota uiteengezet worden, het belang van de maatschappelijke en economische waarde van cultuur benadrukken en dat de uitgetekende lijnen zullen bijdragen aan het (verdere) succes van de cultuursector.
 
Ik wens u nog veel cultureel inspirerende avonden toe in het theater, de concertzaal of de bioscoop.
 
Met vriendelijke groeten,
 
Sven Gatz,
Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten