woensdag 27 augustus 2014

Communicatieverantwoordelijke van Wetterse N-VA antwoordt op opiniestuk.

Op 26/08/2014 publiceerde ik mijn artikel ‘Een Wetterse N-VA versie van de vrijheid van meningsuiting’.  Diezelfde avond zond Marc Buysse, communicatieverantwoordelijke bij de Wetterse afdeling van N-VA, mij het volgende antwoord:
 
Dag Wim,
 
Ik heb intussen het hele ding gelezen en wil graag mijn ei kwijt als (pseudo)verantwoordelijke voor de communicatie van onze N-VA-fractie. 
 
Het mag dan wel vakantieperiode zijn, toch vind ik het niet kunnen dat sommige mensen het nodig achten persoonlijk te reageren zonder overleg te hebben gehad met diegenen die vanuit hun (wat ik dan noem nep)-functie de dingen moeten sturen.  Iedereen kan en mag uiteraard zijn eigen mening hebben en in een afgenomen interview kan een persoonlijke mening sowieso afwijken van het partijstandpunt. 
 
Ik kan alleen vaststellen dat sommige van onze N-VA-partijgenoten die een beleidsfunctie kregen toegewezen, nog niet beseffen dat naast het gevoerde beleid de communicatie naar de eigen kiezers toe (en met 1/3 van de stemmen is dat een pak mensen) en de bevolking over het algemeen, cruciaal is.  Vanuit het niks (en daarmee bedoel ik zonder overleg te plegen met de daartoe opgerichte cel communicatie) dingen te gaan verkondigen, is niet echt een goede keuze. 
 
Onze afdeling distantieert zich dan ook van de uitspraken die door een van onze mandatarissen zijn gedaan en beschouwt deze uitspraken als persoonlijke bedenkingen van de betrokkene, in plaats van partijstandpunten.  In de marge wil ik hier ook bij vertellen dat ik eigenlijk ontslagnemend ben en dus eigenlijk niks aan meerwaarde kan bieden.
 
Het is niet aan mij om de "vuile was" buiten te hangen, maar ik erken ten volle dat we binnen onze eigen N-VA-fractie nog op zoek zijn naar een efficiënte werking, temeer dat we niet voorbereid waren op het succes dat we kenden.  Nationaal is dit grotendeels opgevangen.  Lokaal zijn we nog volop in ontwikkeling, maar niet iedereen gaat dus mee in dit  verhaal. 
 
Wim, ik kan je frustratie inzake de ontvangen reactie op het interview begrijpen.  Til daar echter niet te zwaar aan.  Je zal naar de toekomst toe nog ettelijke malen geconfronteerd worden met ongelukkig geformuleerde uitspraken vanuit N-VA-hoek.  Onze mensen menen het wel goed hé, maar ze kunnen zich zo moeilijk uitdrukken (een gevolg van een niet ingeschat succes). 
 
NB: Als ontslagnemend bestuurslid van de N-VA ben ik blij op de hoogte te zijn gebracht van dit alles.  Ik betreur dat ik vanuit het eigen bestuur geen enkele duiding kreeg.  Voor mij betekent dit enkel dat ik meer ambitie heb dan dat de partij me kan bieden.  Mijn knowhow en dergelijke zomaar overboord gooien lijkt me ook geen optie.
 
Tot slot: Ik heb nog power in mij.  Die power wil ik echt aanwenden om iedereen zijn kans te geven.  Verandering leek me echt wel iets.  Misschien is die verandering (die ECHT wel nodig is) makkelijker te verwezenlijken via bestaande kanalen.  Ik weet het niet meer.  Ik WIL maar KAN niet binnen de eigen kring.  De rest lijkt me zo vastgeroest en gebonden aan vakbonden en zuilen.  Ik zal maar gewoon "kiezer" zijn i.p.v. …
 
Met vriendelijke groeten.
 
Marc Buysse.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten