dinsdag 7 januari 2014

Beste wensen voor 2014 (ahum, ahum, ...).

Beste,
 
Bijna had ik het neergeschreven.  Uit gewoonte.  Omdat het zo hoort.  Maar net toen ik het wou neerschrijven, begonnen die molentjes in mijn hoofd te draaien.  Die molentjes, die wijzen op een mogelijke tekortkoming.  Op een mogelijke onvolmaaktheid.  Bij dat ene woordje ‘wensen’ gingen knipperlichten branden.  Heftig branden.  In fluorescerend rood en groen.  Twijfel maakte zich meester van mij.  Want wat wil dat ene woordje dan wel zeggen? Ik ging te rade bij die ene autoriteit op taalkundig gebied.  Van Dale zou mij uitsluitsel geven.  Die gebundelde wijsheid omschreef dat ene woord als ‘een bewust verlangen naar een bepaalde zaak, m.n. met de bijgedachte dat het verkrijgen of realiseren ervan onzeker is’.
 
In dat ene woord schuilde onzekerheid.  Aangezien wij aan vrienden en vriendinnen meerdere dingen toewensen, wordt die onzekerheid in evenredige mate vermenigvuldigd.  Dat kan ik niet maken tegenover vrienden.  Dat kan ik niet maken tegenover vriendinnen.  Enkel zekerheid wil ik hen schenken.  Ik moest het anders aanpakken.  Een andere uitweg diende gezocht te worden.
 
Dagen heb ik lopen piekeren.  Nachten heb ik wakker gelegen.  Dat verklaart de laattijdigheid van mijn nieuwjaarsboodschap.  Koning en paus gingen mij reeds voor.  Ik bleef achterwege.  Bij mij bleef het oorverdovend stil.  Tot vandaag.  Vandaag heb ik die andere uitweg gevonden.  Vandaag kan ik dan eindelijk mijn nieuwjaarsboodschap overmaken.  En daarmee tegemoet komen aan mijn verdomde burgerplicht.
 
Ik schenk u driehonderd vijfenzestig kalenderdagen.  Door mijn getalm en gepieker zijn evenwel reeds zes dagen voorbij gevlogen waardoor mijn geschenk met die eenheden dient verminderd te worden.  Die resterende driehonderd negenenvijftig kalenderdagen schenk ik u in de vorm van een bouwdoos.  Voor elke dag één blokje.  Die blokjes kan u stapelen naar eigen welbehagen.  U kan ze geïnspireerd stapelen.  U kan ze rijtjesgewijs aaneenrijgen.  Uw architecturale spitsvondigheid zal u tot Gaudiaanse bouwwerken drijven.
 
Die blokjes alleen volstaan niet.  Veel meer is nodig om tot schittering te komen.  Ik reik u daarom extra elementen toe.  Elementen, die door u op de juiste momenten en in de juiste hoeveelheden toegediend, kunnen leiden tot de gewenste sprankeling.  Let hierbij wel op, elk blokje moet op eenzelfde wijze sprankelen.  Een juiste dosering is aangewezen.  U voelt bij dit lezen al een zekere nattigheid.  Inderdaad, ik vraag bij het realiseren van mijn nieuwjaarsboodschap uw uitdrukkelijke medewerking.  Ik kan u enkel terzijde staan.  Ik kan u enkel bijstaan in het aanleveren van de nodige onderdelen.
 
Na het uitstorten van de blokjes zal u onderaan de bouwdoos, netjes verpakt, de noodzakelijke ingrediënten aantreffen.  De noodzakelijke ingrediënten die zullen leiden tot de door u gewenste en nagestreefde schittering.
 
Onderaan de bouwdoos zal u meerdere pakjes vinden.  Op elk pakje staat de inhoud geschreven, in nette en klare letters.  Zo zal u in één pakje liefde aantreffen.  Gecombineerd met passie.  Liefde en passie, samen in één zakje.  In een ander zal u nieuwsgierigheid en leergierigheid vinden.  Enkele pakjes zullen in gelijke mate een drang herbergen.  Een drang naar ontdekken.  Een drang naar avontuur.  Een drang naar begrijpend inzicht.  Een drang naar ontmoetingen.  In nog een ander pakje zal u gedrevenheid en verontwaardiging vinden.  Geluk en voorspoed, ook dat zal deel uitmaken van één van die noodzakelijke elementen.  In één zakje worden inspiratie en begeestering gemengd.  Om alles goed samen te houden zal u in één pakje lol en plezier vinden.
 
Hebben wij alles gehad? Neen, ik denk het niet.  Ik wil u nog wijzen op dat ene grote pak, onderaan links.  Dat ene pak waarop gezondheid staat geschreven.  Dat pak is groter dan alle andere.  Want dat wordt het fundament.  De basis waarop alle blokjes gestapeld zullen worden.  Zodat zij blijvend overeind staan.
 
U ziet, ik heb geen wensen.  Enkel die ene bouwdoos wil ik u schenken.  Met blokjes en pakjes.  Een handleiding of nuttige Ikea-gids zal u niet vinden.  Het bouwen laat ik volledig over aan uw niet te temmen fantasie.
 
Begin dus maar te bouwen.  Aan een heerlijk, fantastisch en geweldig 2014.  Mijn taak zit er op.  Nu is het aan u.
 
Vele groeten.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten