dinsdag 3 december 2013

Brief aan Annick De Ridder, the sequel. Annick De Ridder antwoordt.

Op 27/11 publiceerde ik mijn brief aan Annick De Ridder naar aanleiding van haar overstap naar N-VA.  Op 01/12 stuurde zij mij volgend antwoord:
 
 
Beste Wim,
 
De inhoudelijke vervreemding van mijn voormalige partij was al even bezig.  Uiteraard heb ik die kritiek inhoudelijk geuit, maar wanneer je het schip niet van koers kan doen veranderen, moet je conclusies trekken.
 
Tweeënhalf jaar geleden ben ik na een bijzonder zware periode gestopt met lokale politiek en actiever geworden "in de privé".  Ik doe dat heel graag, en leer er veel bij, maar van de politieke microbe genezen, dat is mij niet gelukt.  
 
Politiek zit in mijn dna, en de passie om de samenleving te veranderen/verbeteren is meer dan ooit aanwezig.  Wanneer je dan de beslissing neemt dat je verder aan de kar wil blijven trekken, kom je ook bij het inhoudelijke uit uiteraard.  En de manier hoe Open VLD het liberalisme in de federale regering vertaalt, krijg ik echt niet langer verdedigd.  Ik kan mij daarentegen volmondig vinden in zowel de sociaal economische als confederalisme plannen van de N-VA: grondige hervormingen zijn nodig om welvaart en welzijn ook voor de komende generaties veilig te stellen.  
 
Afspraken over lijstvorming zijn er (of u het nu gelooft of niet) niet gemaakt.  Momenteel worden er door de leden vele amendementen ingediend op de teksten van de toekomstvisie.  Bepalen wie juist (en vanop welke plaats) zal worden uitgespeeld voor de verkiezingen, is voor eind januari (vermoedelijk).  
 
We zullen elkaar niet kunnen overtuigen, en dat hoeft ook helemaal niet, maar ik wou je toch even deze verduidelijkingen meegeven.  
 
En tot slot: dit is een van de moeilijkste beslissingen in mijn leven geweest.  Maar dag na dag ben ik er (nóg) meer van overtuigd dat het de juiste is. 
 
Met vriendelijke groeten.
 
Annick De Ridder.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten