dinsdag 17 september 2013

Terugblikken? Jawel, zeer zeker.

Terugblikken.  Kan het? Mag het? Er wordt wel eens gezegd dat wij moeten vooruitkijken.  Wij moeten onze blik richten op de toekomst.  Achterom kijken en te lang blijven stilstaan bij gedane feiten zou niet goed zijn.  Gedane zaken nemen immers geen keer.  Dat werd ons al eens meegegeven als goedbedoelde raad.  Slechte ervaringen uit het verleden hoefden wij niet eindeloos mee te sleuren.  Wij dienden die ervaringen achter ons te laten.  Netjes opbergen, het hoofd rechtop en de blik vooruit.
 
Over bovenstaande kunnen best heel interessante, opvoedkundige discussies gevoerd worden.  Over zin of onzin van een dergelijke stelling zal zonder enige twijfel hevig kunnen gedebatteerd worden.  Voor- en tegenstanders kunnen hierover de degens kruisen.  Ik meng mij niet in dit debat.  Ik blijf aan de zijkant.  Want bovenstaande was enkel bedoeld als inleiding.
 
Die inleiding is nu voorbij.  Ik kom tot de kern van de zaak.  In die kern wil ik u attent maken op een boeiende documentaire.  Op donderdagavond (om 0.00 uur) start op Nederland 2 de BBC – documentaire ‘The Iraq War’.  In drie afleveringen wordt teruggeblikt op de oorlog in Irak.  Het zijn niet de minsten die terugblikken.  Alle toenmalige hoofdrolspelers (George Bush jr., Tony Blair, Colin Powell, Dick Cheney, Jack Straw, David Petraeus, Nouri Maliki, …) hebben hun medewerking toegezegd.  Zij laten hun licht schijnen over de genomen beslissingen.  Over de aanloop naar de oorlog.  Over de oorlog zelf.  Over de huidige situatie in Irak.  In tegenstelling tot ons eigen leventje kan het geschiedkundig best wel interessant zijn om achterom te kijken.  Uit dat terugblikken kunnen de nodige lessen getrokken worden.  Noodzakelijke lessen, die ons wijzer moeten maken.  Lessen, die het mogelijk maken dezelfde fouten te vermijden.  Lessen, die mogelijkerwijs kunnen inspireren tot een slimmer en meer onderbouwd beleid.  Tot een beleid, gebaseerd op reflectie en niet op improvisatie.
 
Vorige week was er nog een interessante documentaire, eveneens te zien op Nederland 2.  Ik heb het u niet laten weten.  De kans is voorbij.  Dat zou u kunnen denken.  Maar internet biedt ons een nieuwe kans.  Op internet vond ik de documentaire ‘9/11, The Day That Changed The World’.  Internet geeft u een herkansing.  Via YouTube kunnen wij deze documentaire toch nog zien.  Dezelfde maker van ‘The Iraq War’ reconstrueert in deze docu de aanslagen op 9/11.  De beleidsmensen vertellen aan de maker hoe zij deze aanslag en alle gevolgen daarvan trachtten onder controle te krijgen.  Opnieuw kunnen wij terugblikkend inzicht verwerven.  Heerlijk toch!
 
Ik wens u veel kijkplezier.

Link:
Holland doc: ‘9/11,The Day That Changed The World’.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten