dinsdag 10 september 2013

Terugblikken? Het kan helpen.

De hervorming van de banken.  Minister van Financiën Koen Geens werkt momenteel een voorstel uit.  Een splitsing van zakenbanken en spaarbanken werd oorspronkelijk vooropgesteld.  Dat leek één van de voornaamste conclusies van de bankencrisis.  Hierover bestond nauwelijks enige discussie.  Het Fortis debacle had ons de ogen geopend.  Regels drongen zich op.  Ethiek moest opnieuw geïmporteerd worden in deze sector.  Het gedereguleerde en ongebreidelde geldgewin had ons in een crisis gestort.  Hervormingen drongen zich op.  Noodzakelijke hervormingen.  Maar de eenstemmigheid uit de begindagen van die crisis brokkelt af.  Die crisis ligt al een tijdje achter de rug.  Waarom nu dan nog ingrijpen? Dat lijkt wel de teneur.  De Open VLD en CD&V lijken op hun stappen terug te keren.  Banken lijken hun ethisch verzuim vergeten te hebben en mengen zich met hernieuwde moed in dit debat.  De voorgestelde splitsing zou hun concurrentiepositie aantasten.  Die mantra herhalen zij eindeloos.  Die mantra wordt uiteindelijk opgepikt door politieke partijen.  Partijen stellen dat al te drastisch ingrijpen het moeizame herstel van de bankensector niet mag hypothekeren.  Kleine aanpassingen in de marge lijken daarom het resultaat te worden.  Een grote hervorming? Ik denk het niet.
 
Op dat punt zitten wij momenteel.  Daarom kan het best interessant zijn even terug te blikken.  Heel even achterom te kijken.  Dat is wat de documentaire ‘Inside Job’ doet.  De documentaire vertelt het verhaal van de bankencrisis.  Wat is er precies gebeurd? Wie zijn de schuldigen? Hoe werd gereageerd? Welke maatregelen werden genomen? Of zijn er maatregelen genomen? De documentaire stelt niet enkel vragen.  Zij tracht ook antwoorden te formuleren.  Via interviews met insiders, academici en beleidsmakers tracht de film te reconstrueren.  Het belooft best interessant te worden.  
 
Onze Minister van Financiën heeft het ongetwijfeld druk.  Maar misschien moet hij donderdagavond toch zijn agenda omgooien.  Alle afspraken annuleren en om 23.10 uur voor de televisie postvatten en afstemmen op Canvas.  Misschien kan die ene film onze minister tot een verhelderend inzicht brengen en hem doen inzien dat het publiek verontwaardigd is en een krachtdadige aanpak eist, waaruit duidelijk blijkt dat de nodige lessen getrokken zijn.
 
Laat dus die banken in de toekomst maar verder onverantwoorde risico’s nemen.  Laat hen het ultieme geldgewin nastreven.  Tracht hen niet tegen te houden.  Maar maak diezelfde banken ook verantwoordelijk voor de genomen risico’s.  Zodat dat ene spreekwoord ‘boontje komt om zijn loontje’ eindelijk correct wordt ingevuld in de bankensector.  Maak dus werk van die te rechtvaardigen splitsing.
 
Tot slot wens ik de minister alvast veel inspirerend kijkplezier.

Programma:
Inside Job, Canvas, donderdag 12/09/2013 om 23.10 uur.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten